O Lovištu

002

Lovište je mala luka smještena na samom kraju poluotoka Pelješca, nasuprot otoku Hvaru. Zahvaljujući povoljnoj klimi i velikom broju sunčanih sati, Lovište ima dugačku tradiciju turizma još od 1935. godine kada su zabilježeni prvi turistički posjeti u Lovištu.

Osim turizma, mještani se bave i ribarstvom te uzgojem maslina i proizvodnjom maslinovog ulja. Oko naselja postoje brojni maslinici sa preko 10.000 stabala maslina.

Lovište je očuvalo autohtonost  malog dalmatinskog ‘mista’ te se nije okrenulo masovnom turizmu, nego u svojoj turističkoj ponudi nudi ugodne obiteljske pansione, auto-kampove, restorane, konobe i barove.

Od većeg mjesta Orebić, Lovište je udaljeno 17 km, i naravno spojeno asfaltiranom cestom koja dalje povezuje sva druga naselja na Pelješcu.  Lovište se nalazi u neposrednoj blizini glavnih turističkih odredišta u Južnoj Dalmaciji.  Korčula je samo 15 minuta vožnje brodom od Orebića, poluotok Pelješac je udaljen  100 km od Dubrovnika odnosno nepuna dva sata vožnje.

Poluotok Pelješac je spojen trajektnim linijama preko Trpnja i sa makarskom rivijerom te preko mjesta Papratno sa otokom Mljetom na kojem se nalazi jedan od najljepših hrvatskih nacionalnih parkova.